Op 15 mei 2024 hebben we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Er waren 32 leden aanwezig wat helaas wel wat tegenviel. Onze vereniging telt op dit moment 150 leden. Gezien het feit dat zich niemand heeft aangemeld voor een bestuursfunctie, heeft het huidige bestuur zich bereid gevonden om het nog een jaar vol te houden.  Op deze avond hebben we Daan Derek even in het zonnetje gezet voor de 10 jaar dat hij ons koortje muzikaal  heeft begeleid. Wegens gezondheidsredenen heeft Daan moeten stoppen. Nogmaals dank voor al die jaren.

Het zingen en de senioren zanggroep stopt bij deze omdat er geen oplossing is voor het voortbestaan. Ondanks verwoede pogingen is het niet gelukt om een dirigent c.q. muzikale ondersteuning te vinden.

 

Op vrijdag      24 mei 2024; is er geen Koersbal

15-03-2024;  De kaarten die in de carrousel staan in het clubgebouw , die nu € 1,00 zijn worden verhoogd naar € 1,50 per kaart. Dit omdat het materiaal wat Jannie in moet kopen allemaal duurder geworden is.

25-03-2024  Uitslag biljartcompetitie

 

1e prijs; Piet Versteeg

2e prijs; Dirk Ambagtsheer

3e prijs; Gerrit van 't Verlaat

Dringende Oproep ; zijn er misschien leden binnen onze vereniging die bereid zijn om mee te helpen met de inkoop voor de bar ? Het belangrijkste is eigenlijk het inkopen en aanvullen van de kratten bier. Het moet nu allemaal gedaan worden door 1 persoon, die al veel last van zijn rug heeft. We hopen als bestuur dat er iemand is die zich aanbied, anders bestaat de kans dat er een keer NEE verkocht moet worden en dat zou jammer zijn. Misschien kunnen de taken een beetje verdeeld worden ? Meld je a.u.b. aan bij Cees van der Steen of bij een ander bestuurslid.

18-01-2024 : Namens onze senioren vereniging heeft Sanny Kamerman zitting genomen in het Platform Sociaal Domein, van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Ze heeft de portefeuille "Sport en Cultuur" gekregen. Het bestuur wenst haar veel succes.

Woensdag 3 januari, Nieuwjaarsreceptie van 19.00 uur tot 21.00 uur .

In het bij ons bekende clubgebouw, met een muzikale verassing ?

Op  de  Nieuwjaars receptie waren zo'n 35 leden aanwezig. Het was weer een gezellig samen zijn met voor iedereen de allerbeste wensen. De uitgenodigde accordeonist Kees wist de sfeer te verhogen met zijn muziek en er werd ook nog uit volle borst meegezongen, zeker met de Fields of Athenray.

27 november 2023. Leden van het Seniorenkoor: We kregen vandaag een telefoontje van Daan , onze muzikant van het koor, die vertelde ; "dat hij door ziekte voorlopig niet het koor kan leiden". Dus dit houdt in , dat er voorlopig tot nader orde , GEEN zangavond is voor het Seniorenkoor.

13-10-2023. de  Rabo Clubsupport heeft onze vereniging dit jaar € 270,05 opgeleverd. Wij bedanken dan ook alle mensen die op onze vereniging gestemd hebben en natuurlijk ook de Rabobank

5 oktober 2023. de Seniorenbeurs die dit jaar weer in de sporthal "de Wielewaal" werd gehouden was een groot succes, met ruim 650 getelde bezoekers. Ook onze vereniging was aanwezig en voor onze kraam was veel belangstelling, wij hebben veel foldertjes en een aardigheidje uitgereikt dus hopen op nieuwe leden.

4 oktober 2023: Rian Plat neemt plaats in het bestuur als Algemeen bestuurslid, dus zijn we als bestuur weer met vijf bestuursleden.

Woensdagavond 13 september 2023 hebben we als Senioren Vereniging met onze leden weer een gezellige avond gehad.     Het was een avond met allemaal blije gezichten, genietend van het heerlijke buffet en de muziek van troubadour Andre van Weele. Er werd zoals altijd weer volop meegezongen. Wij als bestuur zijn blij dat we al verschillende jaren gezellige uitjes kunnen organiseren, even wat gezelligheid onder elkaar en even je zorgen vergeten. We hopen dan ook dat met onze leden te kunnen blijven doen ? In welke vorm dan ook ? Aan de belangstelling ligt het in iedere geval niet en daar zijn we als bestuur enorm blij mee.  (de foto's zijn gemaakt door Dirk Hoogendoorn, waarvoor dank). voor meer foto's kijk op de pagina foto's .

ANWB automaatje is een vervoerservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Servanda Sociaal werk.

Vraag naar Maarten Hendrickx, telefoon 0184-612771. Telefonisch bereikbaar op werkdag tussen 9.00 uur tot 12.00 uur. De vrijwilliger ontvangt € 0,35 per kilometer gerekend vanaf het huis van de vrijwilliger- vermeerderd met de eventuele bijkomende parkeerkosten.

De uitslag van de Koersbalcompetitie is :

1e prijs: Gerrit Kok

2e prijs: Sjaak Poot

3e prijs: Jannie Doldersum

De nieuwe Koersbal competitie begint weer op; vrijdag 18 augustus 2023

Afsluiting wintercompetitie Jeu de Boules van oktober 2022 tot juni 2023.   Einduitslag per 29 juni 2023       

1e prijs; Jan Hoogendoorn                  435 punten       

2e prijs; Corrie Hoogendoorn            423 punten      

3e prijs; Ad Loeve                              416 punten                                                                                                                                                                                                                                              

De nieuwe Jeu de Boules competitie begint weer op; donderdag 17 augustus 2023

 

Op maandag 4 september begint ook weer de nieuwe Biljartcompetitie

WAARSCHUWING  :                                                                                                                           Mochten er personen bij u aan de deur komen die vragen of ze even de brandmelders mogen inspecteren, LAAT ZE NIET BINNEN. 

Er zijn weer oplichters actief, dus pas op !!!

Op de website van Rivas staan regelmatig goede tips voor onze leden; maak hier gebruik van of wordt lid voor € 18,50 per jaar. Je kunt dan vaak voordelig iets aanschaffen. Je kunt als je verzekerd bent bij VGZ het betaalde bedrag ad € 18,50 aan Rivas van VGZ terugkrijgen. De website is: https://rivas-ledenorganisatie.nl/agenda/                                                          

Onze vereniging zoekt vrijwilligers die indien het nodig is een bardienst willen- of mee willen draaien. De bezetting is nu te klein en komt het dus altijd op dezelfde mensen aan. Geef je daarom alstublieft op bij een van de bestuursleden.