Home » Laatste nieuws / Mededelingen

Op 16 september 2021 bestaat onze vereniging 5 jaar, dat willen we uiteraard met onze leden vieren. Als alles goed is gegaan heeft iedereen een uitnodiging gehad. Geef je op bij een van de bestuursleden , voor eind juli. Betalen via de bank op rekeningnummer: NL 93 0312485239 op naam van Senioren Vereniging Hardinxveld Giessendam. o.v..v  Buffet. Telefonisch opgeven kan ook bij onze secretaris Bas Bor op tel. 06-12050567

Het seniorenkoor gaat weer zingen en wel op dinsdagavond 13 juli vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur.

 Wel met de aanbevolen afstand 

I.v.m. vakantie , heeft de organisatie besloten om de maandelijkse BINGO weer te laten beginnen op dinsdag 7 september 2021.  En dus niet in Augustus

25 juni 2021 : We zijn blij dat de Koersbalgroep uit Sliedrecht de beslissing hebben genomen om op vrijdagmiddag met de andere groep mee te  spelen.  Zo hebben we weer een leuke grote groep en kunnen we weer een mooie competitie maken. Fijn , Welkom allemaal.

Wat waren we allemaal blij, eindelijk konden we weer beginnen. (al was het met de bekende coronaregels).                   De opkomst was Geweldig, zo'n 21 personen waren er om Jeu de Boules te spelen. Wat waren we hier aan toe, en wat hield iedereen zich keurig aan de regels. Grote Klasse.

Ook willen we nog even de aandacht vestigen op het volgende : " De Jeu de Boules baan mag uiteraard elke middag van maandag t/m vrijdag vrij gebruikt worden, behalve op donderdag want dan gooien we voor de competitie.

                                                 HOERA !!!

NU DE CORONAREGELS WEER WAT VERSOEPELD WORDEN , HEEFT  HET BESTUUR BESLOTEN OM DONDERDAG A.S. DUS, 10 JUNI 2021 WEER TE BEGINNEN MET ENKELE ACTIVITEITEN. DONDERDAG BEGINNEN WE MET JEU DE BOULES EN VANAF VRIJDAG 11 JUNI KAN ER WEER BILJART GESPEELD WORDEN EN KLAVERJASSEN.         HET HEEFT NU LANG GENOEG GEDUURD. En ook het Koersbal wordt weer opgestart

WEL MOETEN WE MET ELKAAR DE VERPLICHTE CORONA REGELS IN ACHT NEMEN.        DUS HANDEN WASSEN EN ONTSMETTEN ,  ZOVEEL MOGELIJK AFSTAND. EN NIET MEER DAN 4 PERSONEN AAN EEN TAFEL.

LATEN WE MET ELKAAR DE REGELS ZOVEEL MOGELIJK RESPECTEREN, DOE HET NIET ALLEEN VOOR JEZELF MAAR OOK VOOR JE MEDEMENSEN.

HET BESTUUR

Pas op met internet fraude en vreemde bankzaken , en vertrouw geen vreemde mensen aan de deur !!!!

Er worden regelmatig mensen opgelicht , dus wees voorzichtig !!

12-05-2021

Er zijn natuurlijk altijd leden die er weer zin in hebben.

Zo hebben : Jannie Doldersum , Arie den Dunnen en Piet Bakker het initiatief genomen om de Jeu de Boules baan en alles erom heen weer helemaal onkruidvrij en schoon te maken voor het nieuwe seizoen. Zelfs het grind aangevuld en geharkt. Ook heeft Arie de buitenbank opnieuw in de lak gezet. Dus het buitengebeuren is er weer helemaal klaar voor!

Het bestuur bedankt deze vrijwilligers voor deze werkzaamheden.                     GROTE KLASSE.

28-04-2021

De Senioren Vereniging heeft zich aangemeld om weer aanwezig te zijn op Seniorenbeurs die gehouden wordt op donderdag 30 september 2021. Laten we hopen dat dit weer door kan gaan onder normale omstandigheden ?

Het Bestuur

 

 

23 juli 2021

Er zijn veel mensen die een moeilijke tijd doormaken, zoals Minke Vos .  Zij heeft een zeer ernstige  longziekte.                                                                                                                             Minke heeft een aantal weken in het ziekenhuis gelegen    en is heel erg ziek geweest.  Ze is nu thuis om de laatste weken van haar leven in haar eigen omgeving door te brengen.

  Wij wensen haar kracht en sterkte in deze zware tijd.

 

Als er mensen zijn die haar een kaartje willen sture  n om haar sterkte te wensen, is dit haar adres :                                                 M.G. Vos.  Uranusstraat. 145,  3371 VN,   H'veld - G'dam.

Maandag 14 september 2020 , zijn ook weer de prijzen uitgereikt voor de biljarters van de wintercompetitie.       Ook al was het i.v.m. corona geen volledige competitie toch was de stand keurig bijgehouden en de punten bekend.

1e prijs:  Jan van 't Hoog      114,6 %              (overleden)

2e prijs:  Piet Dubbeldam     109,7 %  

3e prijs:  Cees Aanen             107,6 %

 

Maandag 13 juli 2020 , zijn we weer begonnen met de activiteiten in ons clubgebouw, alles onder regels en voorschriften.                  De opkomst was goed en je kon merken dat de mensen blij waren dat ze weer konden kaarten en biljarten en gewoon weer even samen zijn. Donderdagmiddag 16 juli, was er ook weer Jeu de Boules, gezellig even vrij spelen om er weer in te komen.                    Ook zijn er die middag de prijzen uitgereikt van de Jeu de boules en Koersbal competitie van het afgelopen winterseizoen.

  Jeu de Boules :                                                                                                                                                                     

 1e  prijs ; 342 punten    Jan  Hoogendoorn                                                                                                                                                                 2e  prijs ; 328 punten    Corrie  Hoogendoorn                                                                                                                                                           3e  prijs ; 315 punten     Adrie Vogel     

   Koersbal:

 1e prijs ; 422 punten      Piet Bakker                                                                                                                                                                               2e prijs ; 318 punten      Jannie Doldersum                                                                                                                                                                 3e prijs ; 284 punten      Tiny Polak

   

 

 

26-06-2020 

Doordat het Coronavirus afneemt heeft de overheid weer meer vrijheid gegeven om verenigingen en clubs te laten opstarten.

Daar willen wij als Senioren Vereniging graag aan meedoen. Daarom willen we woensdagmiddag 8 juli en donderdagmiddag 9 juli vanaf 13.30 uur ons clubgebouw weer openen om met elkaar te praten en overleggen onder het genot van koffie of thee en een drankje. Er zullen wel aanpassingen en andere regels zijn dan voorheen. Vanaf maandag 13 juli willen we weer elke middag opengaan. We hopen als bestuur dat iedereen zich aan de regels en voorschriften houd die men allemaal via de Nieuwsbrief heeft ontvangen. 

Op 13 maart hebben we besloten om alle activiteiten te stoppen i.v.m. het Corona virus. Het clubgebouw is daarom ook gesloten. Nu zitten we als ik dit schrijf op donderdag 11 juni, en er is nog veel onduidelijkheid over hoe en wat? Wel hebben we contact gehad met een veiligheidsadviseur van de Gemeente Hardinxveld welke vertelde wat wel en niet mogelijk is. We krijgen natuurlijk veel vraag van de leden of er niet gekaart of gebiljart kan worden. Het advies is : "dat biljarten valt onder de binnensporten en voorlopig nog niet mag daar staat zelfs een boete op."  Wat kaarten betreft: "dit valt onder gezelschapspellen en mag voorlopig ook nog niet omdat de kaarten van hand naar hand gaan enz. "  Jeu de Boules zou in principe mogen omdat dit een buitensport is maar wel met veel aanpassingen. Dus er zitten nog veel haken en ogen aan. Dus het bestuur besluit: "dat we voorlopig nog even dicht blijven en dat we eind juni of begin juli weer verder kijken wat er mogelijk is.

Beste leden van onze Senioren Vereniging:   Zoals jullie gemerkt hebben zijn wij bij alle mensen langs geweest om een bloemetje te bezorgen. Wij als bestuur vonden dit een leuk gebaar om te doen in deze vreemde en moeilijke tijd. Vanaf hier willen wij ook  PRAXIS  Sliedrecht bedanken voor de spontane medewerking.

Wij merkten dat het zeer op prijs werd gesteld en zeggen nogmaals: " HOU VOL !!"               21 april 2020

Zaterdagavond 11 januari 2020 hebben we onze Nieuwjaarsreceptie gehouden. Ruim 40 leden hebben elkaar en het bestuur een Voorspoedig en Gezond 2020 gewenst. En met een hapje en een drankje was ook dit weer een gezellig samenzijn. (bekijk de foto's )

 

Zaterdagmiddag 11 januari , heeft ons seniorenkoor een optreden verzorgd voor de bewoners  van "de Tiendwaert" in Hardinxveld-Giessendam. Dit optreden werd door de bewoners en door de aanwezige gasten enorm gewaardeerd. Ook de senioren van dit koor hebben ervan genoten, het was een feestje om dit te doen. Wie weet tot de volgende keer.?

 

De gezellige avond met koud- en warm buffet op vrijdag 13 december 2019 was een zeer geslaagde avond.

Ruim 60 leden hebben kunnen genieten van het buffet en deze gezellige avond.

Het buffet , aangeleverd door slager van Tilburg , zag er fantastisch uit en smaakte overheerlijk.

Na het eten werd er nog gezellige muziek gedraaid waar goed meegezongen werd.

Ook heeft ons seniorenkoor nog een aantal liedjes ten gehore gebracht , ook dit sloeg in als een bom.

Het bestuur kreeg veel pluimpjes voor de geweldig avond en het organiseren ervan.

Dus, weer een geslaagde avond en zeker is zoiets voor herhaling vatbaar.

Onze vereniging zoekt vrijwilligers die indien het nodig is een bardienst willen- of mee willen draaien. De bezetting is nu te klein en komt het dus altijd op dezelfde mensen aan. Geef je daarom alstublieft op bij een van de bestuursleden.