Functie Naam Telefoonnummer E-mail
Interim voorzitter Paul van den Heuvel 06-51031326 pvdheuvel51@hotmail.com
Secretaris c.q. Voorzitter Bas Bor 06-12050567 bas.bor@kpnmail.nl / svhg@kpnmail.nl
Penningmeester Cees van der Steen 06-30236276 riacees@kpnmail.nl
Algemeen bestuurslid Sanny Kamerman-Prins 06-23405747 s.kamerman-prins@hetnet.nl

Correspondentie of wijzigingen in uw adres of telefoonnummer of e-mail adres s.v.p . sturen naar onze secretaris Bas Bor.

Post kunt u sturen naar : SVHG p/a  Dhr. Bor,  Groot Veldsweer. 131, 3371 CC  Hardinxveld-Giessendam.

bas.bor@kpnmail.nl