Home » Bestuur
Functie Naam Telefoonnummer E-mail
Voorzitter Paul van den Heuvel 06-51031326 pvdheuvel51@hotmail.com
Secretaris Bas Bor 06-12050567 bas.bor@kpnmail.nl / svhg@kpnmail.nl
Penningmeester Cees van der Steen 06-30236276 riacees@kpnmail.nl
Algemeen bestuurslid

Correspondentie of wijzigingen in uw adres of telefoonnummer of e-mail adres s.v.p . sturen naar onze secretaris Bas Bor.

Eventuele post kunt u ook sturen naar : SVHG p/a  Dhr. Bor,  Groot Veldsweer. 131, 3371 CC  Hardinxveld-Giessendam

Paul van den Heuvel                                                  Bas Bor                                                    Cees van der Steen