Welkom op de website van Senioren Vereniging                                            Hardinxveld-Giessendam!

Het ontstaan van de vereniging

In het gebouw “De Blaar” van de Gondeliers vonden vele activiteiten plaats onder naam van een algemene vereniging gevestigd te Woerden.
Deze vereniging kon zich niet meer verenigen met de voor de leden zeer belangrijke activiteiten.
We hebben daarom een advertentie geplaatst in “Het Kompas” met de oproep aan mensen vanaf 50 jaar om een vergadering in het restaurant “Kampanje” bij te wonen om te peilen of er een bestaansrecht was om een nieuwe vereniging op te richten.
Er was genoeg animo en daarom hebben enkele enthousiaste personen het besluit genomen om dit te verwezenlijken.
Onze vereniging is opgericht op 16 september 2016.

Onderaan deze pagina ziet u ons eigen logo.                                                                                                                                      Als u ernaar kijkt ziet u dat het allemaal mensen zijn die met elkaar in verbinding staan.                                   

We beschouwen dit dan ook als: “we zijn een grote fantastische familie die graag wat voor elkaar over heeft”.

De activiteiten die we doen staan als apart hoofd vermeld.
We zijn een financieel gezonde vereniging en hebben inmiddels 157 leden.

Wij, als vereniging, willen graag onze bijdrage leveren aan de ouderen vanaf de leeftijd van 50 jaar in onze samenleving.

Onze doelen zullen u een kort overzicht geven van waar wij voor staan:

  • Het organiseren van leuke activiteiten;

  • Het behartigen van de belangen van ouderen, dit mede in samenwerking met de Gemeente via de MAG (stuwkr8);

  • Het bieden van hulp bij het invullen van belastingaangiften en overige bescheiden. 

Deze doelen kunnen wij natuurlijk niet bereiken zonder hulp van uw lidmaatschap of donatie.